سفر . . . زندگی است

تصاویر و یادداشتهای سفرهای داخلی و خارجی

منطقه گرگان - گروه دلفان آفرود - خرداد 1390

Gorgan Area - Spring 2011
منطقه ای که شب اول اقامت کردیممحل اقامت شب دوممنطقه شگفت انگیز باداب سورت

+ نوشته شده در  2011/6/7ساعت 17:43  توسط سروش  |